plemena

 

 

„Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských vad.“

/George Gordon Byron/

 "Vallis Baptismi" - název chovatelské stanice  je převzat z latiny a v překladu znamená "údolí křtu". Je to spojení s krásným místem kde bydlíme a dle historických pramenů ve zdejším údolí křtili sv. Cyril a Metoděj i jejich žáci. 

    Prvním psem, kterého jsme si pořídili byl český fousek  Ar od Jemčinských dubů. Ar byl pro nás výjimečný. Byl to pes, který měl výborné vlohové vlastnosti, které psa dělají psem loveckým. Od výborného nosu, pevného vystavování, hledání v poli, po dohledávky a dosledy. Ar nás pomyslně učil jak se s loveckým psem pracuje, co takový pes umí a co by jsme měli umět my. 

      Díky němu jsme získali nové známé a přátele, se kterými se dělime o zkušenosti, poznatky z výcviku a předáváme je dál. Přišli další psi, někteří zůstali, s některými jsme se po výcviku rozloučili a jsou pomocníci při lovu jak u nás tak v zahraničí.

    Naše psy využíváme pravidelně v honitbě  na drobnou zvěř,  na dosledy zvěře spárkaté, nebo při práci v bažantnici.          

     Myšlenka založit chovatelskou stanici vznikla, ale mnohem později, až v roce 2013,  kdy se moje první fena (do té doby jsme měli pouze psy)Rouse z Hložku  zapojila do přípravy na zkoušky a  při výcviku se projevily její výborné vrozené vlastnosti ohaře.  Skvělý nos, prostorné vrozené hledání, vrozená práce s větrem, samozřejmě vystavování a klidy před zvěří. Rouse absolvovala v roce 2013 všechny zkoušky kromě všestranných (které jsme nechali až ještě více dospěje na další rok) v první ceně.  Další rok absolvovala zkoušky všestranné, klubové memoriály a stala se všestrannou fenou.    

     Naším cílem je chov loveckých psů, kteří následně najdou své uplatnění v myslivecké a lovecké praxi, ale  také na výstavách a nebo jenom jako čtyřnozí přátelé lidí.